closeturbo

. 餐廳名稱: Closet Restaurant & Bar
. 消費時間: 2016.8
. 電話: (02) 2731 - 7919
. 地址: 台北市大安區忠孝東路四段 101 巷 15 號 (捷運忠孝敦化站 7 號出口, 走路快的話五分鐘)

, , , , ,

老食說 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(6) 人氣()