mtx

. 餐廳名稱: Caldo Cafe 咖朵咖啡
. 消費時間:
2013.4

. 電話: (02) 2731 - 8023
. 地址: 台北市復興南路一段 107 巷 5 弄 2 號 ( 忠孝復興捷運站 4 號出口 )

, , , , ,

highca10said 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()